PalvelutYrityksemme vahvuutena on vankka kokemus ympäristö- ja kiinteistöoikeuden alalta niin kansallisella kuin EU-oikeudellisellakin tasolla. Erikoistuneena asianajotoimistona voimme tarjota joustavaa ja korkealaatuista palvelua kunkin asiakkaan erityistarpeet huomioon ottaen.

Kaavoitus ja rakentaminen

• Kaavakonsultointi
• Kaavavalitukset
• Rakennusluvat
• Poikkeusluvat
• Rantarakentamisen oikeudelliset ongelmat

Kiinteistötoimitukset, tietoimitukset ja rasitteet

• Toimitushakemukset
• Rasite selvitykset
• Valitukset / maaoikeuskäsittelyt

Kiinteistön kaupat ja vuokrasopimukset

• Oikeudellisesti ongelmalliset kiinteistöjen kaupat / kauppakirjat
• Kiinteistökaupan virheet ja niihin liittyvät riita-asiat
• Vahingonkorvausasiat
• Vuokrasopimukset ja sopimusriidat

Yritysten ympäristöasiat

• Hankekohtainen lupa-, YVA- ja kaavoitusmenettelyjen ohjelmointi
• Yritys- ja hankekohtainen lupa-, YVA ja kaavoitusmenettelyihin liittyvä valmennus ja koulutus
• YVA-, lupa- ja valitusasiat

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

• Lupahakemukset
• Valitusasiat
• Lupiin ja vahinkotilanteisiin liittyvät korvauskysymykset
• Vesijätön lunastus
• Virka-apuasiat

Ympäristövastuu

• Ympäristövahinkojen korvaaminen
• Maaperän- ja pohjavesien kunnostusvastuut
• Toiminnan ja/tai kiinteistön luovutustilanteeseen liittyvät ympäristövastuut

Luonnonsuojelu

• Natura 2000 -verkosto
• Suojeluasiat
• Kaavoitus- ja lupa-asiat
• Korvaukset

 EU:n ympäristöoikeus

• Lainsäädäntökonsultaatiot
• Oikeusturvamenettelyt; kantelut ja vetoomukset

Jätelainsäädäntö ja jäteverotus

• Jätevastuu
• Muutoksen haku

 Vesirakentaminen ja vesitalousluvat

• Lupahakemukset
• Valitusasiat
• Lupiin ja vahinkotilanteisiin liittyvät korvauskysymykset
• Virka-apuasiat

Lunastuksiin liittyvät asiat

• Tie- ja ratatarkoituksiin liittyvät lunastukset / valitukset lunastuspäätöksestä ja niihin liittyvät korvaukset ja haltuunottokysymykset
• Kaavalliset lunastukset / valitukset ja korvauskysymykset
• Luonnonsuojelu-tarkoituksiin tapahtuvat lunastukset / suojelusopimukset
• Muut lunastustilanteet, esimerkiksi vesijättöjen lunastukset ja niihin liittyvien hakemusten teko