Sakari Niemelä

Ympäristöoikeuteen erikoistunut asianajaja, OTK.
Yrityksen osakkaana vuodesta 1994.

Osallistunut mm.
° oikeusministeriön asettaman ryhmäkannetyöryhmän jäsenenä ryhmäkannetta koskevan lainsäädännön valmisteluun
° ympäristöministeriön asettaman ympäristövastuutoimikunnan jäsenenä ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön valmisteluun
° Euroopan komission toimesta toteutettuun Århusin sopimuksen kansallisen täytäntöönpanon arviointiin (Measures on access to justice in environmental matters, Country report for Finland) Toimii mm. YVA ry:n oikeudellisena asiantuntijana
Puhelin: 040 505 8064


Juha Sario

Ympäristöoikeuteen erikoistunut asianajaja, OTK.
Yrityksen osakkaana vuodesta 1994.

Toiminut vuosina 1994 - 2002 Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden assistenttina.
Lisensiaattitutkimuksen aiheena rasiteoikeudet.
Puhelin: 0400 770 411
Sähköposti: juha.sario@ymparistolaki.fi


Miia Pihlakari

Asianajosihteeri
Tradenomi

Puhelin: 0400 774 858
Sähköposti: miia.pihlakari@ymparistolaki.fi