Asianajotoimisto

YMPÄRISTÖLAKI OY

Vuodesta 1994

Muutimme

Palvelemme jatkossa toimistotalo Huudissa Huopalahdentie 24.

Tervetuloa


Kokemuksella


Asianajotoimistomme on erikoistunut maa-, vesi- ja ympäristöoikeudellisiin toimeksiantoihin. 


Yrityksemme vahvuutena on vankka kokemus ympäristö- ja kiinteistöoikeuden alalta niin kansallisella kuin EU-oikeudellisellakin tasolla. Asiakkainamme on niin yrityksiä ja julkisyhteisöjä kuin yksityisiä kiinteistönomistajia. Erikoistuneena asianajotoimistona voimme tarjota joustavaa ja korkealaatuista palvelua kunkin asiakkaan erityistarpeet huomioon ottaen. Olemme tarjonneet oikeudellisia palveluita vuodesta 1994.
Tervetuloa tutustumaan!Kaavoitus ja rakentaminen

• Kaavakonsultointi
• Kaavavalitukset
• Rakennusluvat
• Poikkeusluvat
• Rantarakentamisen oikeudelliset ongelmat

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

• Lupahakemukset
• Valitusasiat
• Lupiin ja vahinkotilanteisiin liittyvät korvauskysymykset
• Vesijätön lunastus
• Virka-apuasiat

Ympäristövastuu

• Ympäristövahinkojen korvaaminen
• Maaperän- ja pohjavesien kunnostusvastuut
• Toiminnan ja/tai kiinteistön luovutustilanteeseen liittyvät ympäristövastuut